שלוש מלגות חדשות לסטודנטים ולסטודנטיות של חוף הכרמל

שלוש מלגות חדשות לסטודנטים ולסטודנטיות של חוף הכרמל