סדנת הגנה עצמית לצעירות 3 מפגשים חודש יולי

סדנת הגנה עצמית לצעירות 3 מפגשים חודש יולי