מלגת המועצה ומפעל הפיס לשנת תשפ״ב יצאה לדרך הרשמה עד 20.8.21

מלגת המועצה ומפעל הפיס לשנת תשפ״ב יצאה לדרך הרשמה עד 20.8.21